Erdoğan'ın yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

Eklenme: 09 Temmuz 2018 23:13 - Güncelleme: 09 Temmuz 2018 23:18

Yeni kabine açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?
Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı lan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1197 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.
1997’de kurulan Medipol,hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır. TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:
Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter
Dr. Tuncay Aksoy
Özer Koca

SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

GÖREVLERİ
Toplumun hayatını beden,ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu,tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini sunmak
İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
Gerekli aşı, serum,kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak.
Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle iş birliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
Kanser, verem ve savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

Bağlı Birimler
Merkez Teşkilatı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
1. Hukuk Müşaviri
İç Denetim Birimi Başkanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
Denetim Hizmetleri Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanı
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

Taşra Teşkilatı
İl Sağlık Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK)
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu