Osmanlı'da esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hangi meslek grubunun adıdır?

Osmanlı Devletinde esnafı düzenciyanı çırnuk hangi meslek grubuna verilen isimdir? Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık Osmanlı'da hangi meslek anlamına gelir? Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnik nedir?

Eklenme: 07 Ocak 2017 23:52 - Güncelleme: 08 Ocak 2017 00:06

Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hani meslektir? düzenciyan nedir? çırnık ne demektir? Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık ne demek? Osmanlı'da esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık ismiyle anılan kişiler ne iş yapıyorlardı? Esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hangi meslek grubunu tanımlar? Evliya Çelebi notlarında esnaf-ı düzenciyan-ı çırnıklara da yer vererek onlardan bahsetmiştir. Evliya Çelebi İstanbul'da "esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık" ismiyle bilinen olta balıkçılarının 1000 kişi olduğunu ve 600 adet dükkâna sahip bulunduklarını, "esnaf-ı ağcıyan" ismiyle bilinen ağ balıkçılarının ise 300 kişi olduğunu ve 70 dükkâna sahip bulunduklarını yazmıştır. Osmanlı Devleti'nde esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık hangi meslek grubuna verilen isimdir? Evliya Çelebi'ye göre dünyanın en lezzetli balıkları Karadeniz'den ve İstanbul Boğazı'ndan çıkan balıklardır. Hatta onlar için "Mâhîler güya mâ'ide-i Mûsâ" (Musa peygamberin sofrasına yakışır lezzette) der. Osmanlı döneminde Avrupa yakasında Halic-i Dersaadet de denilen Haliç'te ve Karaköy'de, Anadolu yakasında ise Üsküdar ve Kadıköy'de kıyıdan sandallarda pişirilen balıklar ekmek arasında halka satılırdı. Bir anlamda balık sandviçi de diyebileceğimiz bu gelenek hala İstanbul'da başta Eminönü olmak üzere birçok yerde devam etmektedir.

kaynak:sabah